Tilmeldte
4
Navn Bemærkning
Arthur Tuwel Jensen
Ida Dalum Vi regner med at komme to personer.
Jonas Berg Bredahl
Victor Andersen